CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

♥ OUR LOVE ♥

Daisypath Friendship tickers

Tuesday, October 26, 2010

Emosi Kanak-Kanak

Best Blogger Tips

PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI KANAK-KANAK (PRA3107)
BAB 6
1.0  Kecerdasan Emosi
 • Konsep IQ dan Konsep EQ
 • Kompetensi Kecerdasan Emosi
2.0  Perancangan Aktiviti Perkembangan Emosi
 • Aktiviti yang menarik
 • Bahan Bantu Mengajar
1.0  KECERDASAN EMOSI 
Emosi seperti gembira, sedih, marah dan sakit mempelbagaikan kehidupan disamping membentuk sikap dan personaliti dan mengerakkan arah kehidupan seorang manusia.
Perkataan emosi ini berasal daripada perkataan Greek “emovere” yang membawa maksud “untuk keluar”. Maka untuk itu, emosi akan ditonjolkan keluar sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang. Menurut Mohmood Nazar Mohamad (1992), emosi boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan yang dialami oleh manusia yang melibatkan bebeerapa perubahan proses fisologi, diri dan psikologi.

1.1  Konsep IQ dan EQ

Perbezaan umum antara IQ dan EQ
Kecerdasan intelektual (IQ) membolehkan seseorang untuk belajar di universiti dan kolej atau pun memegang jawatan profesional. Bagaimanapun, ia bukanlah satu jaminan yang seseorang manusia yang bijak dan pandai akan sejahtera dalam hidup. Kemahiran mengawal dan menggunakan emosi (EQ) secara bijak sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam menjamin kesejahteraan hidup seseorang.
1.2  Kompetensi Kecerdasan Emosi 
Menurut Salovet dan Mayer (1997), EQ ialah kebolehan untuk mengawasi dan mengendali diri sendiri dan orang lain dari segi perasaan dan emosi.
Ciri-ciri Kecerdasan EQ:
 • Memahami perasaan orang lain
 • Boleh berkomunikasi dengan baik
 • Mempunyai perasaan kasih sayang
 • Boleh mengawal emosi
 •  Peramah dan suka berkawan
Ciri-ciri di atas tidak boleh diukur dalam diri kanak-kanak, tetapi ianya boleh dikenalpasti melalui kecerdasan pelbagai Gadner bahagian interpersonal dan intrapersonal.
Kecerdasan EQ kanak-kanak boleh dibentuk melalui domain-domain tersebut:
 • Mengenali Emosi Sendiri
 • Mengurus Emosi Sendiri
 • Memotivasi Emosi
 • Mengenali Emosi Orang Lain
 • Mengendali Perhubungan
Namun, dalam usaha memupuk kecerdasan EQ sentiasa berkembang selaras dengan proses pengajaran dan pembelajaran di prasekolah, skop domain dikecilkan kepada 3 bahagian iaitu:
Domain Kecerdasan Emosi Kanak-Kanak
2.0  PERANCANGAN AKTIVITI PERKEMBANGAN EMOSI 

2.1  Aktiviti yang menarik 
Setiap individu perlu diajar dan dibimbing cara-cara mengawal perasaan marah, kurang sabar dan agresif dengan menggunakan cara yang positif. Di antara cara-cara mengawal emosi agar sentiasa stabil dan sederhana, kita semua boleh mencuba beberapa perkara seperti mengenal emosi diri sendiri, mengurus emosi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, memotivasikan emosi yang negatif dan mengendalikan perhubungan melalui komunikasi.

Banyak aktiviti yang menarik belajar sambil bermain boleh guru-guru lakukan dalam membantu kanak-kanak mengenali dan memahami emosi sendiri dan emosi orang lain.  
Kepentingan bermain kepada perkembangan sosio emosi kanak-kanak:
Kepentingan aktiviti menarik seperti bermain kepada perkembangan emosi kanak-kanak
2.2  Bahan Bantu Mengajar
Banyak bahan bantu mengajar yang dapat dijadikan peralatan untuk mengajar kanak-kanak mengenal dan memahami emosi.  Guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mereka pengajaran agar kanak-kanak memperoleh pembelajaran bermakna.
Kesimpulannya, bab ini mengutarakan perbezaan konsep IQ dan EQ seseorang.  Guru perlulah memahami konsep perbezaan ini dalam menyediakan diri dengan perbezaan individu kanak-kanak selain bersedia dengan aktiviti dan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan dan pengetahuan sedia ada kanak-kanak.  Hal ini menjamin perkembangan sosioemosi kanak-kanak dan semua aspek seperti jasmani, rohani, kognitif dan sosial.
RUJUKAN:
-Nota Pensyarah Jab Ilmu Pendidikan IPG Kampus Dato' Razali Ismail
-http://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/09/permainan-yang-merangsang-perkembangan.html
-http://apexsoad.blogspot.com/2010/10/perbezaan-iq-dan-eq.html


3 ulasan:

anees said... Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

u've done a great with the great information.....congraz

fATia said... Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

aaa shayang... tanx u so much... teruskan menyokong shaye ;)

anees said... Best Blogger Tips[Reply to comment]Best Blogger Templates

i will owez support u my dear...n i also will help u by adding the valuable information...chaiyok!!